Algoritem rudarjenja (angl. Mining algorithm)

Algoritem, ki ga uporabljajo kriptovalute za podpis transakcij. Algoritmi se od kriptovalute do kriptovalute razlikujejo.

 

Altcoin(i)

Izraz je skovan iz besed "bitcoin" in "alternativa". Zajema vse kovance, ki so prišli za Bitcoinom zato jim pravimo tudi "alternativni kovanci".

 

Bitcoin

Bitcoin napisan z veliko začetnico se nanaša na protokol in celotno mrežo, bitcoin z malo začetnico pa je valuta (kriptovaluta).

 

Bitcoin (enota valute)

Enota decentralizirane, digitalne valute, ki se jo lahko uporabi za trgovanje z dobrinami ali storitvami.

 

Bitcoin omrežje

Je decentralizirano omrežje, ki temelji na vergi blokov in preko katerega se izvajajo vse Bitcoin transakcije.

 

Bitcoin protokol

Kriptografski protokol, ki deluje na Bitcoin omrežju.

 

BTC

Akronim za bitcoin.

 

Decentraliziran/-o

Pogost termin pri kriptovalutah, ki pomeni, da valuta ni izdana in regulirana s strani centralizirane avtoritete (centralne banke, vlade, države).

 

Denarnica (angl. Wallet)

V denarnici so shranjeni javni in zasebni ključi. Poznamo več vrst denarnic.

 

Ether

Prvotni token verige blokov Ethereuma, ki se ga uporablja za plačevanje stroškov transakcij, nagrad za rudarjenje in drugih storitev na omrežju.

 

Fiat valuta (angl. Fiat currency)

Je vsaka denarna valuta, ki je priznana in regulirana s strani države (evro, dolar ipd.).

 

Kriptovaluta (angl. Cryptocurrency)

Kriptovaluta je elektronski (digitalni) denar, ki za varnost uporablja kriptologijo in deluje neodvisno od centralnih bank.

 

Menjalnica (angl. Exchange)

Prostor, kjer lahko kupci in prodajalci trgujejo s kriptovalutami.

 

Namizna denarnica (angl. Desktop wallet)

Denarnica, ki hrani privatne ključe na računalniku in omogoča upravljanje (nakup, prodajo) z bitcoini.

 

Pametna pogodba (angl. Smart contract)

Dvosmerna pametna pogodba je nespremenljiv dogovor, shranjen na verigi blokov.  Ko je podpisana, se je ne da več spremeniti.

 

Papirnata denarnica (angl. Paper wallet)

Način hrambe bitcoinov, kjer je zasebni ključ natisnjen na papir in ni shranjen v elektronski obliki na računalniku.

 

Prva ponudba kovancev (angl. Initial Coin Offering – krajše ICO)

Prva ponudba kovacev ali tokenov javnosti v zameno za fiat valuto. 

 

Rudar (angl. Miner)

Rudar lahko zgradi blok in ga doda v verigo blokov. Pri rudarjenju bitcoinov rudarji uporabljajo posebno programsko opremo za reševanje matematičnih problemov in v zameno izdajo določeno število bitcoinov.

 

Rudarjenje (angl. Mining)

Novi bitcoini se ustvarjajo preko "rudarjenja". Vsak bitcoin ima za sabo matematični problem, ki se ga reši le s pravilnim zaporednjem znakov. Za rudarjenje je potrebna strojna oprema (računalniki,…), internetna povezava in elektrika. Pri rudarjenju so računalniki nenehno v delovanju, preko interneta povezani v Bitcoin omrežje, pri čemer porabijo veliko električne energije. Ko je problem rešen so tisti, ki so ga rešili (rudarji) nagrajeni z bitcoini. Težavnost rudarjenja se nenehno veča.

 

Satoshi Nakamoto

Je pseudonim za osebo ali skupino oseb, ki so ustanovili bitcoin protokol v letu 2009. Njegova oz. njihova identiteta je neznana.

 

Skupina ali rudarski bazen (angl. Pool, Mining pool)

Skupina rudarjev, ki  skupaj rudarijo blok in si nagrado medsebojno razdelijo.

 

Strojna denarnica (angl. Hardware wallet)

Bitcoin denarnica, ki hrani bitcoine brez povezave z omrežjem na fizični napravi.

 

Veriga blokov (angl. Blockchain)

Je sistem izmenjavanja informacij, pri katerem se preko algoritmov beležijo vse nove transakcije. Zgodovina preteklih transakcij se tako ohrani in se ne more spreminjati. Vsak blok vsebuje nove transakcije in ko je dokončan gre v verigo preostalih blokov in postane del stalne, nespremenljive baze.

 

Vilica (angl. Fork)

Razcep oziroma cepitev v verigi blokov, kjer se začasno ustvarita dve različni verigi blokov, na katerih lahko rudarji delajo.

 

Vroča denarnica (angl. Hot wallet)

Bitcoin denarnica, ki je povezana z omrežjem (internetom).

 

Zasebni ključ (angl. Private key)

Edinstvena identifikacijska koda, ki je izdana uporabniku in služi kot digitalni podpis pri transakcijah.

 

Žični transfer (angl. Wire transfer)

Gre za elektronski prenos denarja od ene do druge osebe. Pogostokrat uporabljen način za prenos in prejem fiat valut iz bitcoin menjalnic.